Tot nu toe werkte Carst ook nog parttime als kok, maar vanaf nu gaat hij fulltime websites maken.
Dat doet hij deels aan het bureau naast Gertha Wessels aan de Stoompoort en deels thuis.

IMG 0514 Custom